Χρησιμοποιήστε τα παρακάτω τηλέφωνα για περιπτώσεις έκτακτων αναγκών.

1
ΓΕΝΙΚΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Γενικό τηλέφωνο επειγουσας ανάγκης είναι

112

2
Άλλα τηλέφωνα ανάγκης

• Αστυνομία 100
• ΕΚΑΒ 166
• Πυροσβεστική 199